All Posts By

Norrbom

Historiebruk idag

By | Blogg, Extra Aktuellt

Historia brukas flitigt i samhälleliga debatter och i populärkultur. Historiska händelser och fenomen lyfts fram för att sätta samtida utvecklingar i perspektiv, legitimera diverse aspirationer, eller som ett berättelseverktyg. Detta ger upphov till följande frågor: Vad är historiebruk? Hur förekommer…

Read More

Feministiskt fredsarbete

By | Blogg, Extra Aktuellt

22.2 kl. 18 Café Freden, diskussionsafton om feministiskt fredsarbete med Marianne Laxén. Vad är feministiskt fredsarbete? Vad görs, och var görs, i det arbetet? Marianne Laxén, f.d. departementsråd i det svenska regeringskansliet, har arbetat med jämställdhetsfrågor i hela sitt vuxna…

Read More

Partnerskap för integration

By | Blogg, Extra Aktuellt, Integration, Stora Komet

Hur bygger man upp fungerande samarbetsstrukturer mellan tredje sektorn och myndigheter? Vad är skillnaden mellan samarbete och partnerskap? Dessa viktiga frågor diskuterades vid seminariet ”Kotouttaminen on kumppanuutta”, som ordnades av arbets- och näringsministeriet på Finlandiahuset den 17.1.2017. Minister Jari Lindström…

Read More

Jubileumsåret 2017

By | Blogg, Extra Aktuellt

Luckan i Helsingfors önskar alla ett riktigt Gott Nytt Jubileumsår 2017. Finland fyller 100 år och Luckan låter jubileet genomsyra hela verksamheten. Redan i januari öppnar den nya LillaLuckan i Forum och samma månad sker en uppdatering av interiören i…

Read More